Tarieven

Tarieven Diëtistenpraktijk Saenland:

  • Eerste consult (intake) 60 minuten :  € 80,= 
  • individueel dieetvoorschrift 15 of 30 minuten: € 20,= - € 40,=*
  • Vervolgconsult 30 minuten: € 40,=
  • Kort (weeg) consult 15 minuten: € 20,=
  • Telefonisch of email consult (10-15 minuten) : € 20,=
  • Uittoeslag bij huisbezoek (binnen de Zaanstreek) : € 20,=

* Individueel dieetvoorschrift: De tijd die de diëtist besteedt aan analyseren van voedingskundige, diëtistische en medische gegevens, het eventueel berekenen van de voeding en het samenstellen van een persoonlijk advies. Hier is de cliënt doorgaans niet bij aanwezig. Deze tijd maakt deel uit van de behandeling.

Een consult bestaat uit contact tijd en indien nodig een individueel dieetvoorschrift. De totaal bestede tijd wordt altijd afgerond op kwartieren.

Bij verhindering dient u dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Dit kan telefonisch (eventueel ingesproken op het antwoordapparaat) of via email worden gedaan. Voor afspraken die niet tijdig afgezegd worden, zal de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht worden. U ontvangt hiervoor een factuur. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. 

Vergoeding

Vergoeding van de diëtist is mogelijk via de basisverzekering en/of aanvullende verzekering. U heeft recht op 3 uur dieetadvisering per kalenderjaar, dit wordt (afhankelijk van de aandoening) verrekend met uw verplichte eigen risico. Kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen risico. De diëtist is vrij toegankelijk. U dient zelf uw polisvoorwaarden of zorgverzekeraar te raadplegen om na te gaan of en voor welke vergoeding u in aanmerking komt. Meer informatie over de vergoedingen van zorgverzekeraars en de aanvullende verzekeringen vindt u op de volgende site: https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/dietist/dietistenpraktijk-saenland

Declaraties

Declaraties voor dieetadvisering worden rechtstreeks ingediend bij de zorgverzekeraar, tot het maximaal gecontracteerde aantal uren per jaar. Bij overschrijding van het maximaal gecontracteerde aantal behandeluren, ontvangt u een factuur.  

[ Top ]