Diëtistenpraktijk Saenland streeft naar een goede samenwerking met verwijzers. Op deze pagina vindt u informatie voor verwijzers.

Wanneer doorverwijzen?

We weten dat bij veel ziekten een aangepaste voeding onderdeel van de behandeling is of soms zelfs de enige behandeling. Veel patiënten zijn gebaat bij het krijgen van een persoonlijk voedingsadvies. Naar aanleiding van uw verwijzing kunnen patiënten bij mij terecht met verschillende voedingsgerelateerde problemen. Voor informatie over de verwijsmogelijkheden naar de diëtist kunt u de Artsenwijzer Diëtetiek raadplegen via http://www.artsenwijzerdietetiek.nl

Vergoeding en verwijsbrief

Dieetadvisering valt voor 3 uur per kalenderjaar in de basisverzekering. Daarnaast kan een aanvullende verzekering extra uren dieetadvisering bevatten. U kunt een verwijzing sturen via Zorgdomein of een verwijsbrief meegeven aan uw patiënt. Een verwijsbrief is nodig indien er een indicatie is voor een huisbezoek of een verwijzing binnen de ketenzorg.

Ketenzorg

Diëtistenpraktijk Saenland is aangesloten bij SEZ (Stichting Eerstelijns Zorggroep).

Zorg voor uw patiënt

Ik houd u op de hoogte over de dieetbehandeling van uw patiënt door rapportage aan het begin, eventueel tussentijds en aan het eind van de dieetbehandeling. Nieuwe patiënten kunnen binnen één week bij mijn praktijk terecht voor een intake gesprek, dit kan zowel overdag als in de avonduren ingepland worden.

Uw patiënten zijn van harte welkom bij Diëtistenpraktijk Saenland!

 Jolanda van Ooijen, Diëtist

 Indien u vragen heeft of interesse in een diëtist op uw locatie kunt u natuurlijk altijd contact opnemen.