(26-05-2020) komt te vervallen.

Vanwege de ontwikkelingen omtrent het Corona-virus (COVID-19) zullen alle nieuwe en ingeplande consulten telefonisch gaan plaatsvinden.

U hoeft niet naar één van de locaties van Diëtistenpraktijk Saenland te komen, de consulten worden telefonisch afgenomen op het tijdstip dat de afspraak reeds staat gepland. Deze maatregel duurt tot 6 april 2020 of langer mocht dit nodig worden geacht door het RIVM.

Nieuwe patiënten krijgen een telefonische intake waarin alle benodigde gegevens worden verzameld om tot een goed dieetadvies en behandelplan te kunnen komen. Het dieetadvies wordt voor u op maat gemaakt en verzonden via de email of per post. Op deze manier kunt u starten met het dieetadvies.

Ondervoede patiënten die aanvullende voeding nodig hebben zullen ook via een telefonische intake begeleid worden. De diëtist kan na het afnemen van de anamnese de benodigde energie behoefte berekenen en advies geven zo nodig aangevuld met aanvullende voeding. Deze voeding wordt thuis afgeleverd. Ook worden de vervolgconsulten telefonisch gedaan. Vragen omtrent het dieetadvies en voortgang kunnen telefonisch worden behandeld.

Met vriendelijke groet,

Jolanda van Ooijen