Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Alleen zorgprofessionals die de vierjarige HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek hebben afgerond mogen de titel diëtist gebruiken. De diëtist is verplicht om de vakkennis goed bij te houden door het volgen van bijscholingen en te voldoen aan de vereiste kwaliteitsnormen. Diëtisten die hieraan voldoen, staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (www.kwaliteitsregisterparamedici.nl).

Ik sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici onder nr.: 19912183789.

 

Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)
Daarnaast ben ik ook lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), www.nvdietist.nl. Dit is de beroeps- en belangenvereniging van de Nederlandse diëtist. De NVD ondersteunt de diëtist door middel van richtlijnontwikkeling, nascholing en kwaliteitsprojecten. En voert overleg metzorgaanbieders, patiënten- en consumentenorganisaties, overheid en zorgverzekeraars.    

Diëtistenpraktijk Saenland is lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten

 Ketenzorg

Diëtistenpraktijk Saenland is aangesloten bij SEZ (Stichting Eerstelijns Zorggroep). Het kan zijn dat u door uw huisarts bent doorverwezen naar de diëtist in het kader van de ketenzorg. Dit houdt in dat u een standaard vergoeding krijgt voor de dieetbehandeling die niet ten koste gaat van het eigen risico. Dit geldt voor mensen die worden doorverwezen via de keten diabetes, CVRM of COPD.

Dietistenpraktijk Saenland is aangesloten bij Stichting Eerstelijns Zorggroep

 

Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD)

Sinds 1 augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk. Dit betekent dat u zonder verwijzing van een (huis)arts, specialist naar de diëtist kunt. Om de behandeling door de diëtist vergoed te krijgen vragen de meeste zorgverzekeraars echter wel een verwijzing. U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar om hiernaar te informeren.

Indien u zonder verwijzing komt zal de diëtist een screening uitvoeren om vast te stellen dat de behandeling diëtistisch geïndiceerd is en dat deze veilig en zonder risico is. Als dit niet het geval is zal de diëtist u adviseren om een afspraak te maken bij uw huisarts. Om deze screening adequaat uit te kunnen voeren heb ik de cursus Directe Toegankelijkheid Diëtetiek gevolgd.